Malatya Son Nokta - Haberin Merkezi
Birkaç yabancı ve yerli şirket parasına para katacak diye…   yaşam alanlarımızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz…!
28 Ocak 2021 Sağlık 7932

Birkaç yabancı ve yerli şirket parasına para katacak diye… yaşam alanlarımızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz…!

 

 

              Malatya çevre platformu sözcüsü açıklama yaparak Vahşi Kapitalizmin kâr hırsı uğruna Malatya ve tüm ilçelerini kapsayan, yeni, Demir, Gümüş ve Siyanürlü Altın arama ruhsatları verilmiştir. Kolin, Cengiz inşaat, Çalıklar yanında Türk ortaklı İngiliz, Kanada, Hollanda, ABD, Fransa, Alman şirketleri bölgeye koşarak gelmekteler.

                 Maden lobicileri madenlere karşı çıkanları tuzu kuru, bölgede yasamayanlar olmamakla suçlayarak kendi çıkarları için halkı çevrecilerin karşı karşıya getirmek istiyorlar?

                 Söylenen yalan ve komplo teorilerinin aksine biz yörenin işsizliğini bu şirketlerden ve küçük çıkarlar uğruna onların şak şak çilliği insanlardan daha çok düşünüyoruz.

               Eğer bu şirketler,  siyasal iktidar ve yerel yöneticiler yörenin işsizliğine çare bulmayı düşünüyorlarsa; halkın yaşam alanlarını yok edecek siyanürlü altın arama işi yapmak yerine;

            * Köylerde "ÜRETİCİ KOOPERATİFLERİ" kurarak tarım ve hayvancılığı teşvik etsinler..

            *'Doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyecek küçük çaplı atölyeler ve fabrikalar yapsınlar.

Böylece iş imkânı da yaratmış olurlar. Ancak hiç birinin derdi yöre halkına iş ve aş sağlama değildir. Onların tek istediği yörenin yeraltı ve yer üstü zenginliklerini yok etmek pahasına da olsa yeşil dolarlarına daha çok dolar eklemektir..

                  Yörenin işsizliği ve yoksulluğu  üzerinden; size iş olanağı yaratacağız, köylerinize yol yapacağız, su getireceğiz, ayrıca çalışmalarda tüm önlemleri alacağız ve çevre hiç bir zarar görmeyecek yalanları ile yöre halkına adete rüşvet sunmaya çalışıyorlar..

 

                    Bu yolla maden aramalarına karşı çıkışları önleme kurnazlığı içine giriyorlar.  Hâlbuki geçmişte Türkiye'nin başka yörelerindeki maden aramalarında olduğu gibi bu şirketler kalifiye tüm elemanlarını başka yerlerden getirecekler. Yöre halkına da; ucuz iş gücüne dayalı kalifiye olmayan işler kalacaktır.

                    Önümüzdeki 10 yılı kapsayan maden aramaları, kireç taşı,  mermer ocakları, meraların satışı,  HES' ler, çimento üretim ocakları v.s çalışmalar; yörenin havasını, suyunu, toprağını kirletecek ve doğal yaşamı,  tarihi kültürel değerlerimizi yok edecektir.

              Dağlarımız, ovalarımız, ormanlarımız, havamız, yeraltı ve yerüstü sularımız, kısa zamanda yok olacaktır. Türkiye'nin ve Malatya'nın en önemli ürünleri arasında sayılan Kayısı, Ceviz, Alıç, Armut gibi ürünler doğal ürün olma özelliğini kaybedecek.

                Doğada nesli tükenmesin diye koruma altına alınan hayvanlar ve en önemlisi de kanser, astım gibi hastalıklarla yöre halkın sağlığı tehlikeye girecektir.

 Bugüne kadar kırsalda yaşayan Malatya halkları, kısa zamanda, yüz yıllardır yaşamış oldukları yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalacaklar.

Başka bir konuda;

Malatya ve sınır komşu illerin jeolojik özelliği olan depremselliğidir.

                   Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu fay hattı tüm illeri etkilemektedir. Ayrıca deprem bilimcilerine göre; içinde bulunduğumuz yüzyılın canlı depremler çağı olmasından dolayı canlı fay hatlarının hareketliliği söz konusudur ..,

Son iki yıldır Malatya,  Elazığ, Erzincan ve  Bingöl depremleri  yaşanmıştır..Bu nedenle yapılacak maden aramalarında patlatılacak tonlarca dinamitlerin bu canlı fay hatlarını tetiklemesi sonucu yeni  deprem risklerini de beraberinde getireceğini de unutmamak gerekir .. .

  Bizler, Malatya Çevre Platformunu ( MAL ÇEP) oluşturduk.

Bu sayede;

              Bergama köylülerinin Kazdağları'nda, Fatsa'da, Erzincan Iliç'te,  Karadeniz'de dereleri ve suları için HES'lere karşı mücadele yürüten köylüler, Ege ve Akdeniz'de denizleri,  koyları, kıyıları, ormanları ve zeytinlikleri için mücadele yürüten yurttaşlarımız gibi, bizler de; ilimizde bulunan diğer Çevre Platformu ve Çevre Dernekleri,

Sivil Toplum

             Örgütleri, Demokratik Kitle Örgütleri, Siyasi Partiler, Yöre Dernekleri, Sendikalar, Muhtarlar, Yerel Yöneticiler ve bir bütün olarak Malatya Halkı olarak;

 

ÇEVRE TALANINA DUR DİYECEĞİZ!

 

               Yöre halkının geçmiş demokrasi kültürü ve birikimi bu çevre talanını duracak deneyimlere sahiptir.

Türkiye tarihinin en uzun grevi sayılan Yeraltı Maden İş üyesi işçilerin grevi 1976 yılında Hekimhan’daki maden ocaklarında yaşanmış, yöre halkının büyük desteği ile başarı ile sonuçlanmıştır.

  Yeni, maden ve Siyanürlü Altın aramaları ile başta Hekimhan, Arguvan, Kuluncak, Arapkir, Pütürge,

Doğanşehir, Akçadağ ve Yeşilyurt olmak üzere tüm ilçeler ve köyler büyük zarar görecektir.

            Torba Yasa kabul edildikten sonra yüzlerce dağda, ovada, merada maden ocakları, taş-kum ocakları, altın, maden ocakları işletmeye açıldı.

Sontaj çalışması yapıldı. Maden ve Enerji şirketlerine ruhsat alanları dışında geçici tesis kurma hakkı tanındı. Köylülerin arazilerine yok pahasına el konuldu. Türkiye dünyanın atık deposu haline geldi. Torba yasa, ülkemizin yıkım ve göç yasası oldu.

              Çevre tahribatına, Hes'e, JES'e madene, taş ve kum ocaklarına, mermer ocaklarına, kömür ocaklarına, kireç ocaklarına  karşı, ormanımıza, dağlarımıza, ovalarımıza, yaylalarımıza, yeraltı ve yerüstü sularımıza, toprağımıza, en önemlisi de kendi sağlığımız ile yöre halkının sağlığına, yaşam hakkına sahip çıkıyoruz.

   Platformumuz;  doğamızın tahribatına karşı yaşamı savunma irademizin daha güçlü olacağı bir zemindir.

Doğayı ve çevreyi savunanların, birbiriyle dayanışmasını hedefliyoruz.

             Bizler doğanın tahribatını değil, doğanın kanunlarıyla yaşamak için mücadele edenleriz.

Biliyoruz ki;doğa hastalanırsa insanlık ölür...

 

DEVAM EDEN MADEN OCAĞI ÇALIŞMALARI

 

              İlçeleri,  yüzlerce köyü ve mahalleyi kapsayan, orman ve mera alanlarını 49 yıllığına kiralayan şirketler, 800'ün üzerinde proje ile başvurup ÇED raporu almaya çalışıyorlar.

HEKİMHAN'DA: Girmana, Kurşunlu,

Güzelyurt'un bazı bölgelerinden başlayıp,  daha çok 

Yukarı Saz, Aşağı Saz, Saraylı, Dikili, Başak, Deveci, Güvenç,

Çanakpınarı,

Başkınık, Köylüköyü, Karaköcek, Kozdere, Uğurlu, Mezirme

Yeşilkale, Davulgu, Bahçedamı,

Boğazgören(Çırzı) köylerinde siyanürlü altın arama için sontaj işaretleme ve projelendirme çalışmaları yapılıyor. Olası bir siyanür sızmasında Kuru Çay, Doyran Çayları zihirlenecek.

Bu çaylardan içme ve sulama suyu alan tüm köyler büyük zarar görecektir.

KULUNCAKDA:

Sofular,

Başören, Bıyıkboğazı,

Karakuz, Darılı köylerinde çeşitli madenler çıkarılıyor ve arama çalışmaları yapılıyor.

ARGUVANDA;

Şotik (Çobandere),

Göçeruşağı, Çakmak, Yoncalı Köylerinde altın arama, sontaj işaretleme çalışmaları devam ediyor. Bu proje içerisinde Alhasuşağı, Bellikler, Gökağaç, Kömürlük, Kurutaş ve Atma Köylerininde olduğu tespit edildi. Maden sahası olarak gördüğümüz bu yer aynı zamanda Yoncalı Barajı'nın su havzasıdır. Eğer bu proje engellenemez ise, zehirli sular Arguvan'ın her yerine ulaşacak. Bölge halkını göçe zorlayacaktır.

Suların arsenikli zehirlenmesi

(Tohma suyu, Şötik Çayı, Kuru çay) Fırat'a ulaşacaktır. Arıcılık, hayvancılık ve tarım alanlarının zarar görmesi, su kaynaklarının kuruması, yaban hayatının ortadan kalkması gibi sorunların yaşanacağı şimdiden görünmektedir.

 Madenler yaşam alanlarımızı tehdit ediyor.

 

BÖLGEMİZDE, VAHŞİ MADENCİLİK İSTEMİYORUZ!

 

Bölgemiz ortak, derdimiz ortak.

Mücadelemiz de ortak olsun istiyoruz.

Kendi geleceğimize ve yaşam alanlarımıza sahip çıkacağız..

Yöre halkının da işsizlik ve yoksulluk üzerinden kendilerine dayatılan ölümü gösterip sıtmaya razı etme taktiğini kabul etmeyeceğini biliyor ve inanıyoruz.

Tüm Malatya Halkını ve bu tür çevre talanının yaşandığı başka yörelerdeki tüm yurttaşlarımızı;

ÇEVRE TALANLARINA

KARŞI ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ ..

 

MALATYA ÇEVRE PLATFORMU TÜRKİYE KOORDİNASYONU

Top