Malatya Son Nokta - Haberin Merkezi
10 MUHARREM ve KERBELA ÜZERİNE KISA NOTLAR.
23 Ağustos 2021 Yaşam 764

10 MUHARREM ve KERBELA ÜZERİNE KISA NOTLAR.

 

            M.S. 680 Yılında, yani tam 1341 yıl önce, İslamiyet’in doğuşunun henüz 70. Yılında, İslam toplumunun kendi dini, ahlakı ve peygamberi hakkındaki tüm bilgiler taptaze iken İslam peygamberi Haz. Muhammed in torunu Haz. Hüseyin yine kendisine Müslüman diyen Maviye oğlu Yezit Ordusu tarafından, Fırat Nehri Kenarında,  Kerbela Çölünde su verilmeyerek, 72 aile efradı, yakın akraba ve sadık arkadaşları ile birlikte zalimce şehit edilmiştir.

         Haz. Hüseyin in babası, İslam’ın hem kılıcı ve hem de büyük bilgesi kabul edilen Haz. Ali'dir. İslam toplumu, Haz. Ali-yi Allahın Aslanı olarak kabul etmiştir. Haz. Ali hem Haz. Muhammed’in amcaoğlu, hem kendi evinde büyütüp yetiştirdiği ve peygamber ahlakı ve terbiyesi ile büyütmüş olduğu bir yiğit ve hem de kızı Haz. Fatima ile evlendirdiği damadıdır.

              Haz. Muhammed'in erkek evladı yoktur. Bu nedenle kendi neslinin devamının Haz. Ali ve Haz. Fatıma'dan devam edeceğini söylemiştir.

              Başka bir söyleyişle de Haz. Hüseyin, Haz. Muhammed'in öz torunu ve kendi soy zincirinin ayan beyan üçüncü kuşağıdır. Yezit, Haz. Muhammed in soyunu kurutmak istemiştir.

               Peki, Yezit kimdir. Kendinden önce, Sıffın Savaşında Kur 'an yapraklarını mızraklarla geçirip dini, yani ilahi en kutsal, Tanrı buyruğu olan Allahın kitabını kendi siyasi çıkarına alet eden hileci Muaviye'nin içkici ve İslam la fazla ilişkisi olmayan oğludur.

Peki, Muaviye'nin babası kimdir. Ebu Süfyan'dır.

              Ya Ebu Süfyan kimdir. İslamiyetin doğmaya başladığı M.S. 610 yılında Mekke Şehrinin en zengin ve en güçlü kodamanıdır.  Haz. Muhammed'in en büyük düşmanıdır. İslam dinini tarihten silmeye çalışan Bedir ve Unut savaşlarının başkomutanıdır.

             Ebu Süfyan ve oğlu Muaviye,Hicretin 10. Yılında,  Mekke fethedildikten sonra Haz. Muhammed'den aman dileyerek müslüman(!) olmuşlardır. Zaten Mekke'nin fethinden iki yıl sonra da Haz. Muhammed vefat etmiştir.

             Bir önemli konuda şudur.  Ebu Süfyan ve benzerleri kılıç zoru ile aman dileyerek İslamı kabul etmeselerdi ya ölecekler ya da esir ve köle olacaklardı. Bu nedenle,  Ebu Süfyan ve yandaşları TULEKA yani, kölelikten müslümanlığa geçenler olarak kabul edilir.

              Bu açılardan bakılınca Kerbela  kıyımı Hakla batılın, zalimle mazlumun, inançlıyla müşriklerin savaşıdır.

                   Pakistanlı ünlü düşünür Muhammed İkbal Haz. Hüseyin'in sadece İslam’ın değil tüm insanlığın ortak şehidi olduğunu söylemiştir. Yine İranlı Ali Şerati de Haz. Hüseyin’in kanı ve canı ile bir inanç ve ahlak devrimi yaptığını belirtmiştir.

            Kerbela Kıyımı İslam dünyasının hem en büyük trajedisi, hem de etkileri 1341 yıldır devam eden dinsel, kültürel, sosyolojik ve özellikle de siyasi travmasıdır. Kerbela Kıyımından sonra İslam ülkelerindeki çekişme, bölünme ve savaşlar bir bakıma travmatik olarak, günümüzde bile devam etmektedir.

              Haz. Hüseyin, inancı ve ahlâkı için canı ve kanı pahasına zalime boyun eğmemiştir. Haz. Hüseyin'in bu mert, ahlâkî  inançlı,  yürekli ve cesur tutumu HÜSEYNİ DURUŞ olarak tanımlanana bilir. Bu Hüseyni duruş her çağda ve her ülkede tüm zalim ve despotlara karşı örnek bir model olarak alınabilir.

Kıssadan hisse:

               Tarihî olaylar ;  öç almak, tarihsel olayların yaşandığı yıllara geri dönmek ya  da geçmiş tarihi devirleri  taklit edip geçmişte yaşamak ya da  yaşatmak için değildir. Tam tersine geçmişteki tarihi olayların yarattığı trajedi ve travmaların gelecekte tekrar etmemesi için tarihi olaylardan doğru ders ve ibret almak gerekir.

Geçmişteki tarihi olayların suçluları bu suçları bizzat işleyenlerdir.

             İslam dünyasında Sünni, Şii, İsmail’i, Alevi... ve benzeri kümelerin, kendi aralarındaki mezhep, tarikat, cemaat ve benzeri İslami yorum farklarını ayrılıkçı direnç noktası yaparak birebirlerine karşı düşmanlık üretmeleri akıl, bilim ve çağ dışı bir anlayıştır. Bu ayrılığı, farklı islami yorumlara karşı çıkıp kendisi gibi yorum yapmayanları düşmanlaştırarak değil, empati yaparak bir inanç demokrasisi yani laik bir anlayış ve tutumla birlikte yaşamanın yollarını arayıp bulmak gerekir.

              Din, mezhep, tarikat ve cemaat farklılıklarının düşmanlığa dönüşmeden sevgi ve barış içinde birlikte yaşatılabilmesi görevi Diyanet Işleri Başkanlığına düşer. Ancak D.İ.B.mevcut konumu ve siyasete bulaşmış yapısı ile bu sorunu çözemez.

                Bu nedenle,  D.I.Başkanlığının tam laik bir anlayışla ya dinler, mezhepler, tarikat ve cemaatler... üstü olarak yeniden örgütlenmesi, tüm faaliyetlerini laik bir zihniyetle örgütleyip icra etmesi ya da kendisini feshetmesi gerekir.

                    Şu hiç unutulmamalıdır. Emperyalist Batıya karşı İslam’ın en yumuşak karnı kendi içinde kolayca kışkırtma ve düşmanlığa dönüşen ayrılıklardır. Bu tuzağa düşmemek gerekir.

               Muharrem oruçlarınız ve aşure lokmalarınız,  ibadet ve dileklerinize uygun olarak, kabul ve makbul olsun. Hüseyni duruş sizleri hiç terk etmesin. 17 Ağustos 2021.

Halil Çivi.

Top