Malatya Son Nokta - Haberin Merkezi
BAŞKANLIK SİSTEMİ VE GENEL SEÇİMLER
17-03-2015 19:11 1319

BAŞKANLIK SİSTEMİ VE GENEL SEÇİMLER

 

 

 

Yasama, yürütme ve yargı organları arasında kesin bir ayrıma ve dengeye dayanan, yasama ve yargı organlarının demokratik denetimi içinde, yürütmenin iktidar olanaklarını genişleten bir hükümet sistemidir. Başkanlık sistemi, Başkanlık hükümeti sistemi olarak da adlandırılmaktadır.

 

Bu tanım çerçevesinde dünyada hepsi birbirinden farklı, kendi tarihi, sosyolojik ve siyasal koşullarının ürünü olan başkanlık rejimleri mevcuttur. Bütün bu rejimlerin içinde herkes tarafından en başarılı bulunan örnek, ABD başkanlık sistemi olduğu söylenilir.

 

Peki C.Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hedeflediği başkanlık sistemi ABD veya Fransız Başkanlık sistemimidir? Cevap; böyle bir Başkanlık sistemi olmayacağını zaten kendisi açıkça ifade etmektedir. Hedeflenen Başkanlık sisteminin Türk tipi başkanlık sistemi olduğunu, ustalık dönemindeki icraatlarıyla nasıl bir başkanlık sistemi olacağına dair son derece belirgin işaretlerle göstermektedir.

 

Oysa Batı tarzı başkanlık sisteminin temel unsurları Başkan halk tarafından belirli bir süre için seçilir. Ancak Erdoğan 2025- 2071 hedefleriyle bunun böyle olmayacağını, Yasama, Yürütme, Yargı, güvenlik ve basın üzerindeki mutlak kontrol arzu ve uygulamalarıyla birlikte kuvvetler ayrılığını da hiçe sayarak, fren denge sistemini ortadan kaldırarak özgün, ucube güç ve yetki suiistimalini içeren bir başkanlık sistemini hedeflediğini her gün bir ilde yaptığı mitinglerde 400 milletvekili isteyerek gizleme gereği duymamadan açıkça ifade etmektedir.

 

Birçok siyaset bilimciye göre başkanlık sisteminin tamamen kendisine özgü şartları olan ABD dışında, istikrarlı bir demokrasi yarattığı söylenemez. Aksine tüm yürütme, yasama ,yargı, güvenlik,basın gücünü elinde toplamayı hedefleyen,demokratik denge unsurunu kabul etmeyen Canı istediği gibi hareket eden bir başkanlık anlayışı istikrar ve demokrasi yerine kaos ve otoriter bir rejime yol açacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız.

 

C.Başkanı Erdoğan; demokratik bir ülkede olması imkânsız bir üslupla Parlamentodan “şöyle ya da böyle çıkacak” dediği ve çıkarmak istediği İç güvenlik yasa tasarısı getirilmek istenen Başkanlık sisteminin en önemli referansı olarak önümüzde durmaktadır. AKP tarafından yaşama geçirilmek istenen Başkanlık sistemi AKP iktidarı boyunca oluşturulan Ekonomik, sosyolojik, kültürel, ideolojik iktidar biçiminin hiçbir biçimde bir daha demokratik yollarla el değiştirmeyeceği kurgusu üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

 

AKP nin akıl hocalarından Yasin Aktay’ın Van’da yaptığı bir konuşmada kendisini dinleyenleri silahlanmasını istemesi, Fiili Başkan Erdoğan’ın Balıkesir’de Kürt sorunu yoktur biçimindeki ifadesiyle çelişmemekte, arzulanan  başkanlık sistemi ile gayet güzel  uyum sağlamaktadır..

 

Dolayısıyla genel seçimlere gidilirken tıpkı köprüden önceki son çıkışta olduğu gibi genel seçimlerde ortaya çıkacak siyasal tercih; Türkiye toplumunu ya koyu karanlık bir dikta rejimine sürükleyecek,  ya da tehlikeli gidişatın fakında olan herkes HDP nin % 10 barajını aşması,  bu tehlikeyi önleyecek sayıda Milletvekili ile parlamentoya girmesi için tercihte bulunacak.

Top