Malatya Son Nokta - Haberin Merkezi
BU ZULÜM NE ZAMAN SON BULUR.
21-12-2015 19:26 1315

BU ZULÜM NE ZAMAN SON BULUR.

 

 

İnsanın dev kadar kuvvetli olması,fevalede bir şey,fakat bu kuvvetini dev gibi kullanması,zalimliktir.”“

 

“Zulüm” Hakkı terk etmek demektir. Zulüm haktan sapma ve haddi aşma durumudur. Yeryüzündeki her çeşit zulme ve her tipteki zalimlere karşı çıkmak İslam dininin emirlerindendir. Zulüm karanlıktır. Haksızlıktır. Hakkı inkâr etmektir. Zulüm haksızlık, şiddet, baskı, işkence etme durumudur. Zulüm hak edenin hakkını vermemektir. Allahın koyduğu sınırı ve haddi tecavüz etmek Allahın tayin ettiği sınırın dışına çıkmak demektir.

Allahın doğmadan kendisine  verdiği bir hakkı anadilini ,Kültürünü,Tarihini, inancını, rengini,taşımak, yaşamak ve kullanmak istiyor diye bir halkı terör ize ederek yok etme soykırıma uğratma ,evini yurdunu başına yıkma,gözlerinin önünde evladını,eşini annesini,babasını hunharca  katletme hakkını hangi din,hangi ahlak ,hangi vicdan,hangi çıkar, hangi kutsal değer,hangi meşruiyet size bahş ediyor beyler..

Cizre’de, Şırnak’ta, Silopi’de, Nusaybin’de, Silvan’da Sur’da yapılanlar zulüm ve zalimliktir. Evin’in önünde hamile kadının, yaşlı insanın gencecik çocuğun öldürülmesi büyük zalimliktir. Öldürülen otuz beş günlük bebeklerin, çocukların, gençlerin, yaşlıların cenazelerinin kaldırılmasına dahi müsaade etmemek hem zulüm hem küfürdür.

24 saat 4 koldan zehir, kan, Kin dolu havuzdan beslenen medyanın ahlaksızca, zalimce yaptığı propagandayla toplumsal hafızayı, vicdanı akamete uğratarak bu katliamları daha ne kadar sürdüreceksiniz.

Zulüm Allah’a ait olan ilahlık hakkının başkasına devretmektir. Haklının hakkını vermeyip onu öldürerek ona haksızlık yapmaktır. Sapıklığı, kibre, nefse uyup azmayı seçmektir. Eldeki servet ve iktidarla şımarıp insanlara baskı yapmak onların haklarına ve özgürlüklerine tecavüz etmektir.

Kuran’da Tağuttan adalet beklemek haram kılınmıştır. Çünkü tağutlar Allahın hükümleri yerine kendi arzu ve isteklerinden kaynaklanan kanunlarla hükmeder.

Zulmün karşıtı adalettir. Adalet bir işi, bir ölçüyü yerli yerine koymak, hakkın sahibine hakkını vermektir. Hakkı vermemek hakkını isteyeni Tankla, topla, Jöh ile  Pöh ile ablukaya alıp öldürmek Allahın hükümlerine karşı durmak demektir. Kuran kavramları haksızlık yapılmayacağını bildiriyor. Adaletle hükmedin, diyen ayetler bunu emir ediyor. Bu emre uymayanları zalim, fasık olurlar diye açıkça bildiriyor.

Haziran 2015 ten bu yana bir halk açıkça dünyanın gözleri önünde zulme ve kıyıma uğruyor. Annelerin feryadı, çocukların çığlığı, yaşlıların hawar’ı karşısında adeta duygusuzlaşan, duygusuzlaşmaktan öte duyarsızlaşan bir ülke ve dünya Gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Her gün öldürülen onlarca Kürt kadını, erkeği, çocuğu, bebeği kimse canlıdan saymıyor artık..Genel Kurmayın onlarla ifade edilen  günlük ölüm  açıklamaları toplumun büyük kesimi tarafından oynanan bir futbol maçının skoru kadar önemsenmiyor adeta.

Nasıl bu kadar zalimleşti bu Müslüman toplum, nasıl bu kadar rahat, kardeşim dediği bir halkın göz göre göre ölüme gönderilmesi zulmüne meyledebiliyor. Nasıl bir beyinsel İğfal ve tahribata uğratıldı. Hangi çıkar kırıntısı,  bu kadar hiçleştirdi bu insanları. Zulüm karşısındaki sessizliği kendisine zulüm ve ölüm olarak döneceğini ne zaman anlayacak, Nasıl bu kadar rahat zulme ve zalime yatabiliyor. Oysa inandıkları din kendilerine “Zulüm edenlere meyletmeyin aksi halde size ateş dokunur (cehennemde yanarsınız) diye emr etmektedir. Hani Müslüman’dınız.

Top