Malatya Son Nokta - Haberin Merkezi
DEVŞİRME
14-06-2021 15:05 670

DEVŞİRME

 

 

Tahsildar da çıkmış köyleri gezer

Elinde kamçısı fakiri ezer

Yorganı döşeği mezatta gezer

Hasırdan serili çulumuz bizim

                                            Âşık Serdari

 

 

Osmanlı Devletinde bize 3 önemli kavram bize miras kaldı.

 

1-Araplaşmak ve Ortadoğululaşmak.

2-Kendi halkını dışlayarak sistemi devşirmeye teslim etmek ve bunu da milliyetçilik adına halka sunmak.

3-Demokrasi karşıtı olmak ve halkı raptı zapt altına alarak susturmak.

 

           Osmanlı özellikle 15. yüzyıldan sonra Türk devleti olma niteliğini tümüyle yitirmekle kalmamış, Türklüğe açıkça hakaret eder, söver duruma gelmiştir. Bu durumda Enderun mektepleri, harem ve devşirme uygulamaları son derece etkin rol oynamıştır.

            Devşirmelerin ele geçirdiği devlet, sistemli bir Türk düşmanlığı yapmıştır. Padişahlar da bunu teşvik ederek düşmanlık yapanları "İhsaniye" ile ödüllendirmiştir.( ATASENDIKA)

            Osmanlı’da toplam 218 sadrazam görev yapmış. Alaüddin isimli ilk sadrazam Orhan Gazi döneminde, 1323 yılında göreve getirilmiş, son sadrazam ise, 1920’de sadece 25 gün görevde kalan Abaza kökenli Salih Hulusi Paşa olmuştur.

             Sadrazamların 101’i Türk kökenli, geri kalan 117’si farklı etnik kökenlerden gelmektedir. (odatv4.com/muhteşem-yüz yilda-napolyonda-olabilirdi)

 

ŞAHI ÖLDÜRMEK KİTABI HAKINDA

 

               Şahı Öldürmek tarihi romanı, Osmanlının devşirme egemenliğini ve Türkmen katliamları konu edildi. Bugün yaşadığımız Türkmen ve Kızılbaş düşmanlığının temelinde Osmanlının, Türkmen’e düşmanlığı ve devşirme zihniyetinin bugüne yansıması konu edilmektedir.

             Şahı öldürmek tarihi romanı uzun süreli bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmış akıcı ve gerçekçi bir tarihi romandır. Bu kitap bir tarih kitabı olmamasına rağmen bütün konuları tarihin gerçeklerinden seçilmiştir.

 

Şahı öldürmek, iki temelde konuda olaylara bakmaktadır.

 

                1-Kanuni dönemindeki sarayın yaşayışı.

 

                2- Dışlanmış yoksul göçer Türkmenlerin ötekileştirilmesi ve saray devşirmesine karşı başkaldırması sonucu ortaya çıkan büyük isyanları, Tarihi roman akıcılığı ile anlatmaktadır.     

 

          Şahı Öldürmek kitabı 1527 yılında Anadolu’daki bir halk harekâtı ve saraya egemenlerinin arasındaki hesaplaşma roman akıcılığı ile anlatılmaktadır.

             Bu kitaptaki olaylar, Maraş, Elbistan, Nurhak, Sarız, Adıyaman, Malatya, Sivas, Yozgat, Amasya, Pasinler, Tokat bölgesinde geçmektedir.

            Türkmenlerle devşirme Osmanlılar arasında geçen ve bütün Anadolu’yu kapsayan isyanı bu kitapta konu edilmektedir.  

              Bu Kitapta Baba Zünnu, Cincife (Tokat),Rum(Sivas),Erzurum(Pasinlar),(Adıyaman) Karaçayır, Amasya (Haraşna)  bölgesinde Osmanlı devşirmesine karşı başlayan daha sonra Anadolu’nun tamamını kapsayan bu halk harekatı, daha sonra Dulkadiroğlu Veli Dündar ile Şah Kalender ile birleşip Elbistan’ı da içine alan çok büyük bir alanı eline geçiren, Şah Kalender’in Saray devşirmesine karşı  verdiği mücadele  bu kitapta anlatılmaktadır.

             Hacı Bektaş’ın torunu olan, Balım Sultan’ın, torunu olan Şah Kalender Pasinler, Karaçayır, Rum, Cincife zaferlerinden sonra Osmanlı Veziri Azamı olan Pargalı İbrahim’in ordularının Elbistan’a gelip yerleşmesi ve Türkmenlerin acı sonu bu kitapta anlatılmaktadır.

              Elbistan’dan,  sonra,  Nurhakların Başsaz Yaylasına sığınan, oradan baskın düzenlenen, Anadolu’nun en büyük halk harekâtı olan Dulkadiroğlu ve Şah kalender birlikteliğinin dramı roman dili ve akıcılığı ile bu kitapta anlatılmaktadır.

Top