Malatya Son Nokta - Haberin Merkezi
ERKEN GENEL SEÇİM DEMOKRASİ İÇİN SON ŞANSTIR.
12-05-2018 14:01 827

ERKEN GENEL SEÇİM DEMOKRASİ İÇİN SON ŞANSTIR.

 

Türkiye’nin  yeniden normal demokratik bir sürece evirilmesinin tek şansı  24 haziran   2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ile  milletvekili  erken genel  seçimlerinin eşit, demokratik, adil  ve  şeffaf bir biçimde  yapılmasından geçer. Bu şansın kullanılmaması ya da kullandırılmaması sadece muhalefet açısından değil, İktidar La birlikte bütün toplumsal kesimler açısından maliyeti yüksek çatışmalı uzun erimli  telafisi zor önemli toplumsal  kırılmalara yol açabilecektir.  Dolayısıyla İktidarın kendi bekası etrafında konsolide ettiği toplum kesimlerinin algı ve  beklentilerini demokratik zeminde karşılamayacak angajmanlardan kaçınması gerekir. Cumhurbaşkanının “ Eğer Miletlimiz  bizim için tamam derse çekilmeyi biliriz” biçimindeki ifadesi  demokratik bir psiko sosyal zeminin oluşturulmasıyla ilgiliyse son derece önemlidir. Yok sadece taktiksel bir ifade olarak dile getirilmişse,  gerek seçim güvenliği gerekse ülkenin demokratik geleceği açısından yaşanan  sıkıntıların devamı anlamına gelecektir. Böyle bir durum mevcut siyasal iktidar ile ilgili toplumun  yarısında oluşan “seçim ile iktidara gelmiş ancak seçim ile iktidardan kolay kolay ayrılmayacaklar” imaj ve algısı da devam edecektir. Dolayısıyla eşit, demokratik ,şefaf bir seçim zemini önünde engel oluşturan  böylesine olumsuz imaj ve algının ortadan kaldırılması, meşru demokratik bir seçimin gerçekleştirilmesi  sorumluluğu da iktidar bloğuna aittir.

Baş ta Cumhurbaşkanı olmak üzere İktidar bloğu seçim güvenliğiyle ilgili olumsuz  algıyı son derece güçlü argüman ve enstrümanlarla ortadan kaldırmalıdır.  Kullandığı ötekileştirici, aşağılayıcı, tehdit içeren üslubu kullanmamalıdır.   Muhalefetinde rövanşist söylemlerden kaçınarak olgun toparlayıcı güven verici yeni barışçıl söylem ve programlarla kitlelerin karşısına çıkması gerekir. Seçimlerin meşruiyeti ve tartışılmazlığı da  bu tutma bağlıdır. Kuşkusuz yaşanan gergin  siyasal atmosferin bu günden yarına iktidar açısından da yumuşatılması  çok kolay değildir. Çünkü iktidara iktidar tarafından angaje edilmiş, iktidarın nimetlerinden nemalandırılmış, zenginleşmiş sosyal tabanın kolay kolay iktidarın nimetlerinden  vaz geçme gibi bir niyete sahip olmamakla birlikte tüm  ülke kaynaklarının kendi öz varlığıymış gibi değerlendiren ve bundan vazgeçmeyi düşünmeyen bir seçmen kitlesinin oluşturulmuş olması  iktidar yönetiminin manevra alanını da daraltmaktadır.

Yani iktidar bloğu uyguladığı anti demokratik yönetim anlayışıyla bir yandan iktidarını tahkim ederken diğer yandan kendi manevra alanını da daraltan, demokratik işleyişi önemsemeyen bir kastın ve sosyolojinin oluşumuna da neden olmuştur. Dolayısıyla siyasal iktidarın şefaf, demokratik,eşit ve güvenilir bir seçim  zemininin  oluşması için gerekli olan sosyo-psikolojik ortamı hazırlaması zor olsa dahi mutlaka gerçekleştirmesi gerekir. Anayasa referandumu ile ilgili şaibe iddia ve söylemler güncelliğini kururken, benzer iddia ve ihtirazlara yol açacak bir atmosferde yapılacak seçimlerin meşruiyeti sadece tartışmalara yol yol açmayacağı gibi sürdürülmesi imkansız kaotik bir ortamın oluşmasına da yol açacaktır.  Böyle bir  durum ülkenin genel huzuru açısından son derece riskli olacaktır.

24 Haziran da yapılacak seçim öncesi kampanya dönemi aynı zamanda demokrasi ve hukuk açısından da  turnusol işlevi de görecektir. Baş ta Edirne ceza evinde tutuklu bulunana  HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş olmak üzere YSK tarafından  onaylanmış bütün adayların eşit fırsat ve eşit haklarla yarışıp yarışmayacağı, seçim, seçmen sandık, güvenliğinin sağlanıp sağlanmayacağı, bağımsız ve tarafsız izleme ve gözlemlerin yaptırılıp yaptırılmayacağı, oy kullanmanın gizliliği, tasnif işlemlerinin şeffaflığı ilkesinin esas alınıp alınmayacağı gibi  kuraların önemli göstergeler olarak ortada durduğunu söylemek gerekiyor.

Büyük aşınmaya uğrayan demokrasi, hukuk ve adalet sisteminin yeniden inşası için kimlerin niyetli olup olmadığını da bu seçimde öğrenmiş olacağız.

Top