Malatya Son Nokta - Haberin Merkezi
LAİK DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ VE DUKUNULMAZLIK
09-05-2016 12:51 1036

LAİK DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ VE DUKUNULMAZLIK

 

 

İtiraf etmeliyim ki laiklik kavramının,  demokrasi, İnsan hakları, hukuk, adalet, eşit ve özgür bir yaşam açısından mevcut siyasal iktidarın teokratik ve hukuk dışı icraatlarını yaşamadan ve bu gün yaşanan kaotik duruma tanıklık etmeden bu denli gerekli ve yaşamsal olduğuna inanmazdım.

Dolayısıyla Meclis Başkanı Karaman’ın laiklik kavramının anayasada olmaması gerektiği yönündeki beyanatı durup dururken aklına o an öyle geldiği için ifade ettiğini AKP yi tanıyan aklı başında hiç bir insanının inanacağını sanmıyorum. Her ne kadar bu söz ile ilgili gelişen tepkiler karşısında C Başkanı ve Başbakan bu sözün Karaman’ın kişisel düşüncesidir dese de.

Laiklik devletin vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayırım yapmaması ve ayrıca herhangi bir inancın özellikle de bir toplumda egemen olan inancın yani suni –hanefi  inancı gibi devlet’in resmi inancı haline getirilmiş inancın, toplumda diğer azınlıkların sahip olduğu inançlara baskı yapmasını sağlarken, bundan sonra hiçbir güç egemen inanç ve  teokratik devlet erkinin ötekileştirdiği inanç ve sosyal guruplara karşı uygulayacağı baskı ve şiddeti  engelleyemeyecektir

 Çünkü siyasal iktidar laikliği anayasadan çıkararak dinsel kudret ve otoritesini toplumda var olan diğer inanç ve azınlıklar üzerinde bir baskı aracı olarak sonuna kadar kullanacaktır. Bu baskıdan en fazla kendisini laik sistemin kurucu ve kollayıcısı olarak tanımlayan, ancak AKP nin hedeflediği teokratik düzeni bir an önce kurarak başkanlık sistemine geçmek için engel gördüğü Kürt Milet vekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırılarak TBMM dışına itmek için destek veren CHP ve CHP’nin laik yaşam tarzını benimseyen baş ta aleviler olmak üzere  tüm toplumsal kesimler olacaktır.

Ortaya atılan laiklik tartışması İktidar partisinin bagajındaki teokratik devlet anlayışının adım adım yaşama geçirilmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu, aynı zaman dilimi içerisinde HDP lilerin dokunulmazlığının kaldırılarak TBMM dışına atılması çabasına denk düşmesi tesadüften ibaret olmadığını ortalama zekâ sahibi her kesin görmesi gerekir. Basiret sahibi her insan HDP li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili CHP nin Ttıpkı AKP ve MHP gibi tutum alması, önyargıya dayalı Kürt düşmanlığı üzerinden aynı ittifak içerisinde yer alması, bumerang gibi bir gün mutlaka kendisine döneceğini,  bu basiretsiz tutumun karşılığı olarak kendisini de öğütecek bir dişlinin dönmeye başladığını kısa zamanda yaşayarak görecektir.

AKP. CHP den aldığı destekle HDP li vekillerin dokunulmazlığıyla ilgili anayasaya aykırı anayasal düzenlemeyi kabul ettirmekten aldığı cesaretle bu günden Başbakan Davutoğlu’ nu bu günden azil ederek büyük bir aceleyle tasarladığı otokratik rejimi ikame ettikten sonra sırasıyla koltuk değnekliği yapmış muhalefet partilerinin defterini düreceğini hep birlikte ölmezsek yaşayacağız.

Top