Malatya Son Nokta - Haberin Merkezi
Mevsimlik Tarım İşçilerinin” gündelik ücretleri 119,25 TL”
17 Temmuz 2021 Ekonomi 1311

Mevsimlik Tarım İşçilerinin” gündelik ücretleri 119,25 TL”

 

 

Malatya İlimizde Kayısı Hasat döneminde ilimize gelen “Mevsimlik Tarım İşçilerinin” gündelik ücretleri konusunda farklı ödemelerin olduğu konusunda duyumlar alınmıştır.

Bilindiği üzere “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının” 27 Mayıs 2010 Perşembe günü 27593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımda iş Aracılığı Yönetmeliği” nin 11.maddesinin e) bendi ve 12.maddenin 2. bendinde “işçilerin günlük bürüt kazançları 4857 sayılı İş Kanununun 39 ncu maddesinde belirtilen asgari ücretin altında olamaz, ücretler kararlaştırılan ödeme biçimine göre işverence her işçinin kendisine ödenir” hükmü gereğince;

2021 yılı tespit edilen asgari ücretin brütü altında bir ücret ödenemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla herhangi bir kurum/kuruluşun (STK) mevsimlik tarım işçilerinin ücretlerini belirleme yetkisi bulunmamaktadır.

2021 yılı için asgari ücretin 1/30 brütü olan 119,25 TL (yüzondokuzlirayirmibeşkuruş) ücretin (günlük yevmiye) altında işçi çalıştıran işverenin tespiti halinde yasal işlem uygulanacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Çalışma ve İş Kurumu Malatya İl Müdürlüğü

Tarımda İş Aracılığı Sekretaryası

Top