Malatya Son Nokta - Haberin Merkezi
SOSYAL DEMOKRAT DÜŞÜNCE ATÖLYELERİ  VE  NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ,  EKİM ATÖLYE ÇALIŞMA PROGRAMI.
13-10-2021 18:03 129

SOSYAL DEMOKRAT DÜŞÜNCE ATÖLYELERİ VE NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ, EKİM ATÖLYE ÇALIŞMA PROGRAMI.

 

 

Bu gün gazetelerde, Nazım Hikmet Kültür Merkezinin, Ekim atölye çalışma programı açıklanıyordu.

            Müzik, dans, sinema, dil, edebiyat gibi  farklı disiplinlerde atölyeler sunan merkezin atölyeleri sosyal bilimler atölyeleri kapsamında, altı oturum sürecek olan  "Kapital'ı Okuma Atölyesi " çalışmaya başlayacak.

             Katılımcılar, Karl Marx’ın temel eseri olan Kapital’in 1. cildini okuyacaklar. Bu harika bir çalışmadır. Kapitali herkes okumalı. Okuyan herkes Marksist olmaz,. Olmayabilir, olmak zorunda da değil.

Ama Kapital'ı okuyanın algılama biçimi değişir,  farklı bir insan olur.

O nedenle Kapitali okuma çalışmasından büyük memnuniyet duydum.

Atölye çalışması olunca;

Murat Karayalçın'ın öncülüğünde başlattığımız Sosyal demokrat Düşünce Atölyeleri girişimini anımsadım.

              5 Mayıs 1996 tarihinde Murat Kara yalçın’ın çağrısıyla Abant'ta toplanan bir gurup Sosyal Demokrat, Siyasette yeni anlayışı geliştirmek üzere bir girişim başlatmışlardı.

,

           Bir kısım "hurdaya çıkmış" ve hurdadan ikbal bekleyen eski kafalı yeni siyasetçiler, koro halinde "Fabrikayı kapattılar atölye açtılar" gibi ifadelerle güya Siyasette yeni anlayışı geliştirme hareketini alaya alıyorlardı. 

            Nazım Hikmet Kültür Merkezinin, kültür, sanat, edebiyat alanlarında atölye çalışmaları yapması; Siyaset atölyeleri hakkında Fabrika- Atölye safsatası yapanların,   yeterli bilgi ve deneyim sahibi olmadıklarını kanıtlamıştır.

           Çeyrek asır önce başlatılan ve önemi yeni yeni anlaşılan Sosyal Demokrat Düşünce Atölyelerinin yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarını, o gün taşıdığımız coşku ve edindiğimiz disiplinle, kitaplaştırarak halkımıza sunma çabası içindeyiz.

            Sosyal Demokrat siyasette yeni anlayışı geliştirme girişiminin Motoru ve örgütleyicisi olarak yayın yaşamına başlayan "SOSYAL DEMOKRAT HAREKET" dergisi, en önemli kaynağımızdır.

Neler yapıldı?

          Sosyal Demokrat Düşünce Atölyeleri Çalışmalarına Ocak 1997 yılında İstanbul ve Erzurum'da yapılan toplantılarla başladı.

           Kimilerinin akıl erdiremediği, kimilerinin kıskandığı, kimilerinin korktuğu, kimilerinin de "neden fabrika değil" diye güya alay ettiği

Sosyal Demokrat Düşünce Atölyeleri 22 ilde, 33 atölyede 1435 kişiyle üretime başladı

Türkiye'nin belli başlı illerinde kurulan atölyeler Almanya'ya kadar uzandı.

Atölyelerin o zaman, o günün koşullarında programına aldığı ve 1. SODEK Toplantısında "NASIL BİR TÜRKİYE, NASIL BİR SOL?" Başlığı altında gerçekleştirdiği çalışmaların ana başlıkları şunlardı.

Yeni üretim sistemi,

Emeğin örgütlenmesi,

Sosyal Güvenlik;

Eğitim,

Gençlik, Kadın, Çevre,

Tarımda Yeniden yapılanma.,

Yeni Kent Kurumları,

Yargı, Hukuk,

Yönetimde yeniden yapılanma,

Küreselleşme,

Gelir Dağılımı,

Kürt Sorunu,

İnanç Özgürlüğü,

Yeni Toplumsal Kimlik tanımı.

2 . Sosyal Demokratlar konferansı

29 nisan 2000 tarihinde Ankara'da toplandı. 

" NASIL BİR  SOL PARTİ" sorusuna yanıt arandı.

Üyelik,

Örgütlenme,

Eğitim,

Seçim,

Adaylık,

Denetim konuları tartışılarak öneriler oluşturuldu.

25 yıl önce Sosyal Demokrat Çalışma Atölyelerinden üretilen düşünceler, siyasi partiler veya siyasetçiler tarafından anlaşılıp içselleşmiş olsaydı, Ülkemiz bu günkü sorunları yaşamazdı.

Ülkemiz "Kravatlı Talibanlar" tarafından yönetilmezdi.

Fakirimiz, fukaramız,

İşçimiz, köylümüz, esnafımız, sanatkarımız,

Memurumuz, emeklimiz, öğrencimiz bu günkü çileyi çekmezdi.

Çocuklarımız, bir parça ekmeğe, bir dilim şeftaliye, iki tane çileğe bakakalmazlardı,

Enflasyon, işsizlik, yüksek kur farkı ve faiz kâbusumuz olmazdı.

Bir nefes adalete, demokrasiye, eşitliğe ve barışa hasret kalmazdık.

Top