Malatya Son Nokta - Haberin Merkezi
UZLAŞIN BEYLER
21-11-2021 17:00 135

UZLAŞIN BEYLER

 

 

( Dost acı söyler)

Siyaset ırmağı kirli akıyor,

Uzlaşın, anlaşın, dost olun beyler.

Siyasetin dili ocak yıkıyor,

Uzlaşın, anlaşın, dost olun beyler.

         Xxx

Toplumdaki birlik bağı çürüdü,

Millet kutuplaştı, vicdan kurudu,

Barış hayal oldu, ahlak eridi,

Uzlaşın, anlaşın, dost olun beyler.

         Xxx

Siyasetin terazisi bozuldu,

Ulus birliğinin bağı çözüldü,

Enflasyon  şahlandı, yoksul ezildi,

Uzlaşın anlaşın, dost olun beyler.

          Xxx

Devletin dinine adalet derler,

Adalet ahlakla kardeş olurlar,

Adaleti liyakatta  bulurlar,

Uzlaşın, anlaşın, dost olun beyler.

         Xxx

Irkçılık, dincilik halkı terketsin,

Ayrımcılık bizden uzağa gitsin,

Birliğin, dirliğin mayası tutsun,

Uzlaşın, anlaşın, dost olun beyler.

        Xxx

Korku kültürünün kökü kurusun,

Cebir, şiddet bir mum gibi erisin,

Her gönülü barış, sevgi bürüsün,

Uzlaşın anlaşın dost olun beyler.

        Xxx

Herkes eteğinin taşını atsın,

Kin ve nefret ülkemizi terketsin,

Adalet borusu her işte ötsün,

Uzlaşın, anlaşın, dost olun beyler.

         Xxx

Din ve vicdan özgürlüğü yerleşsin,

Millet özgür olsun, sesi gürleşsin,

Herkes laik anlayışta birleşsin,

Uzlaşın, anlaşın, dost olun beyler.

             Xxx

Çağdaş demokrasi koşulsuz gelsin,

Siyaset milletin emrinde olsun,

Hak, hukuk, adalet yerini bulsun,

Uzlaşın,anlaşın, dost olun beyler.

              Xxx

Fabrikalar artsın, çarkları dönsün,

İşsizin, yoksulun acısı dinsin,

Mutfaktaki yangın acilen sönsün,

Uzlaşın, anlaşın, dost olun beyler.

                Xxx

Ortak  sorunları öne alalım,

Ortak akıl ile çare bulalım,

Ortak çaba ile hizmet sunalım,

Uzlaşın, anlaşın dost olun beyler.

           Xxx

Bir olalım, tek hedefe koşalım,

Çok çalışıp, üreterek coşalım,

Her sorunu uzlaşarak aşalım,

Uzlaşın anlaşın dost olun beyler.

           Xxx

Ayrıştıran eğitimden kaçalım,

Akılla, bilimle ışık  saçalım,

Helal kazanç ile yiyip içelim,

Uzlaşın, anlaşın, dost olun beyler.

                Xxx

Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar bitsin,

Güven bunalımı defolsun gitsin,

Medya ayrıştıran dili terketsin,

Uzlaşın, anlaşın, dost olun beyler.

                        Xxx

İç ve dış sorunlar doruğa vardı,

Gençliğin gelecek ufku karardı,

Halil Çivi  sizi dostça  uyardı,

Uzlaşın anlaşın dost olun beyler.

Sakın unutmayın, dost acı söyler.

         X xx

Prof.Dr. Halil Çivi .(İnönü üniversitesi eski rektör yardımcısı )

19 Kasım 2021

        Çiğli / İZMİR

Top